Luciola
18 Sep 2014 12:53 | 1 note | Reblog

เตรียมทำหอก!!

18 Sep 2014 11:06 | 0 notes | Reblog

"กลอนสุดท้ายสมัคร : ไม่มีเทวดาบนฟ้า"

เมื่อสิ้นรักหักสวาทขาดสะบั้น
ก็สิ้นชาติขาดกันแต่เพียงนี
ที่เคยหลงจงรักและภักดี
มาบัดนี้สิ้นเยื่อไม่เหลือใ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัวชั่วชีวิต
เคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้
หลงตามลมชวนเชื่อทุกเมื่อไป
บัดนี้ไทยตาสว่างเห็นทางธรร

เมื่อสิ้นรักหักสวาทขาดสะบั้น
ก็จบกันเลิกเลี้ยงชุบอุปถัมภ์
จะตอบแทนให้สาสมโสมมระยำ
ให้หลาบจำทำชั่วต้องชดใช้

ไม่มีแล้วเทวดาบนฟ้านี้
และไม่มีเหนือมนุษย์ฉุดรั้งได้
ประเทศชาติประชาชนประชาธิปไตย
คือหลักชัยไทยทั้งชาติประกาศพ่วง

เสมือนสวมพระเครื่องอันเรืองเวช
ประนมเดชมอบดวงใจให้ทุกสิ่ง
แต่องค์พระกลับเข้าช่วงชิง
จนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจ

สิ่งที่สูงนั้นกลับต่ำจนตำเนตร
ใจสมัคร สุนทรเวชจึงหมองไหม้
เฝ้าจงรักภักดีไม่รู้คลาย
ขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพร

17 Sep 2014 00:03 | 190 notes | Reblog

ohnohm:

Raven’s sword from Elsword

This work tooks me a lot of time… But I like it! One of the most beautiful sword I have ever done :D

Hope you like it! 

wonderful

16 Sep 2014 11:06 | 3 notes | Reblog
นอน….. #elsword #cosplayer #cosplay

นอน….. #elsword #cosplayer #cosplay

16 Sep 2014 10:59 | 2 notes | Reblog
One does not simply bring Destroyer cannon to cosplay event #elsword #cosplayer #cosplay

One does not simply bring Destroyer cannon to cosplay event #elsword #cosplayer #cosplay

16 Sep 2014 10:55 | 5 notes | Reblog
เป็นนักเรียน #cosplayer #cosplay #elsword  (ที่ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

เป็นนักเรียน #cosplayer #cosplay #elsword (ที่ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

15 Sep 2014 21:50 | 14 notes | Reblog

school was bored

15 Sep 2014 20:16 | 18 notes | Reblog
d-ic3 One does simply bring Destroyer to cosplay event.
(っ・ω・)っ

d-ic3 
One does simply bring Destroyer to cosplay event.

(っ・ω・)っ


15 Sep 2014 17:11 | 15 notes | Reblog
คราวหน้าหนูจะแบกปืนอย่างนี้ให้ได้

P.S. He cosplay as papa Helputt

คราวหน้าหนูจะแบกปืนอย่างนี้ให้ได้

P.S. He cosplay as papa Helputt

14 Sep 2014 20:38 | 0 notes | Reblog

หนทางสู่โปเกม่อนเทรนเตอร์

แนวทางจัดเดค แต่มันต้องใช้การ์ดแรร์ทั้งนั้นเลยนิหว่า……